Integratieve Geneeskunde is een medische specialiteit die reeds jaren gedoceerd wordt in de faculteiten geneeskunde van grote wereldberoemde universiteiten van de Verenigde Staten en Canada alsook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. 
Stanford, Harvard, Oxford, Universität Leipzig en vele andere bieden deze opleiding aan hun artsen alsook deze vorm van geneeskunde aan hun patiënten.
In België staat Integratieve Geneeskunde nog niet zover. Integria is samen met een handvol andere medische praktijken in België een voorloper op dit gebied.

De uitgangspunten van Integratieve Geneeskunde zijn de volgende:
  • Het belang van de relatie tussen de arts en de patiënt
  • De wisselwerking tussen lichaam en geest
  • Het belang van preventieve zorgen
  • De openheid tegenover complementaire vormen van geneeskunde voor zover deze bewezen doeltreffend zijn
Het belang van de relatie tussen de arts en de patiënt
Een goede relatie tussen de arts en de patiënt zorgt voor vertrouwen en openheid. Dit vertrouwen is van cruciaal belang.
Meerdere studies hebben reeds overtuigend aangetoond dat dezelfde behandeling een veel beter effect heeft op de gezondheid bij een goede arts-patiënt relatie dan bij een gewone, neutrale arts-patiënt relatie.

De wisselwerking tussen lichaam en geest
Het is algemeen bekend dat ons lichaam, onze geest (bewuste en onbewuste gedachten) en ons sociaal leven een heel belangrijke invloed hebben op elkaar en aldus op onze gezondheid. Deze wisselwerking kan ook in ons voordeel gebruikt worden. Door onze geest te "behandelen", genezen we ons lichaam en omgekeerd.

Het belang van preventieve zorgen
Genezen is goed, voorkomen is beter. Eens je een chronische klacht hebt lijkt het soms te laat om te voorkomen. Dat is niet zo. Je kan voorkomen dat de klacht erger wordt, dat deze evolueert naar een ernstige(r) ziekte. Je kan ook voorkomen dat de klacht de volgende keer terug komt of dat ze zo frequent terug komt.
Om je lichaam zo goed mogelijk te beschermen tegen ziekte moet je gezond eten, bewegen en mentaal in balans zijn. Deze aspecten maken een integraal deel uit van elk consult.

De openheid tegenover complementaire vormen van geneeskunde voor zover deze bewezen doeltreffende zijn
Meerdere complementaire vormen van geneeskunde hebben hun nut bewezen. Voorbeelden hiervan zijn; acupunctuur bij pijn, osteopathie bij lage rugpijn. Deze behandelingen vormen dus een mooie aanvulling op onze behandeling van chronische klachten.
Waarvoor kan u bij Integria terecht?